FARMASI si pridržuje pravico, da prekliče motivacijske nagrade za člane in/ali diskvalificira ter izključi člane iz katerega koli programa ali nagrade v vsakem trenutku po lastni presoji, če FARMASI verjame, da so člani kršili ali manipulirali s katerimi koli objavljenimi pogoji ali pravili motivacijskih programov, in/ali če so člani postopali v nasprotju s splošno sprejetimi dobrimi poslovnimi namerami, postopki ter etičnimi pravili.

Sodelovanje v motivacijskih programih je prostovoljno.

Če ste bili aktivni in ste izpolnili zahtevane pogoje, v svoje naročilo dodajte šifro izbranega izdelka ali seta. V nasprotnem primeru izdelki ne bodo dostavljeni.

V motivacijskem programu za nove člane je v enem mesecu (kampanji) mogoče naročiti največ 3 sete in to samo v enem naročilu. V primeru izteka zalog določenih izdelkov, jih FARMASI zamenja z izdelki enake ali večje vrednosti.

Cene izdelkov iz motivacijskih programov so končne in se nanje ne obračunava dodatni popust. Motivacijski programi se ne štejejo v znesek osnovnega naročila v višini 25 €, vendar se štejejo v višino naročila za pridobitev ostalih popustov.

FARMASI si pridržuje pravico, da prilagodi ali zamenja in dopolni kateri koli ali vsa pravila in pogoje motivacijskih programov v času njihovega trajanja in po izteku ter ukine kateri koli program po lastni presoji po predhodnem obvestilu članov programa. Obvestilo bo objavljeno na internetnih straneh FARMASIJA in/ali na običajen način obveščanja. Prilagoditve, zamenjave ter dopolnila in/ali ukinitve motivacijskih programov veljajo od trenutka objave na internetnih straneh FARMASIJA in/ali običajnega obveščanja, razen če ni drugače navedeno. V primeru prilagoditve, zamenjave, dopolnila in/ali ukinitve motivacijskega programa se člani strinjajo, da nimajo pravice do doplačila ali dobropisa v kakršni koli obliki.

FARMASI D.O.O.
Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje
Tel: 01/2355020 / Mob: 041 354 361
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.farmasi.si

FARMASI 2023 - vse pravice pridržane
DESIGNER