Splošne določbe

Ti Splošni pogoji prodaje spletne trgovine družbe FARMASI d.o.o. (v nadaljevanju: Pogoji prodaje) se nanašajo na uporabo in/ali nakup izdelkov FARMASI preko spletne trgovine FARMASI, ki je dostopna na naslovu https://klub.farmasi.si/ (v nadaljevanju: spletna trgovina FARMASI) izključno na območju Republike Slovenije.

Imetnik vseh pravic na spletnem mestu https://klub.farmasi.si/ in ponudniku storitev internetne trgovine (»trgovec«) je:

FARMASI d.o.o., Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje, vpisano v register Okrožnega sodišča v Kranju, Matična številka: 6747531000, ID za DDV: SI49623095, elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonska številka: +386 41 354 361 (v nadaljevanju: FARMASI ali trgovec).

Z uporabo spletne trgovine FARMASI sprejemate te Pogoje prodaje, kot tudi Pogoje uporabe spletne strani https://klub.farmasi.si/, ki si jih lahko podrobneje preberete tukaj: https://farmasi.si /index.php/pogoji.

Z uporabo spletne trgovine FARMASI se šteje, da so uporabniki (kupci) s temi prodajnimi pogoji ves čas seznanjeni ter jih v celoti razumejo in sprejemajo. V zvezi s tem uporabnikom spletne trgovine FARMASI svetujemo, da pred registracijo ali nakupom izdelkov FARMASI preko spletne trgovine FARMASI preberejo te prodajne pogoje in jih redno pregledujejo, da bodo seznanjeni z morebitnimi spremembami le-teh, tj. njihove pravice in obveznosti.

Ti prodajni pogoji predstavljajo tudi predpogodbeno obvestilo, kadar kupoprodajno pogodbo sklene potrošnik kot kupec, pri čemer je potrošnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov opredeljen kot vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel ali posluje na trgu izven svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti in če je kupoprodajna pogodba sklenjena med trgovcem in potrošnikom v okviru organiziranega sistema prodaje ali opravljanja storitev brez sočasne fizične prisotnosti trgovca in potrošnika na enem mestu, pri čemer se do trenutka sklenitve pogodbe in za sklenitev pogodbe uporablja izključno eno ali več sredstev komunikacije na daljavo. Sredstva komuniciranja na daljavo so vsa sredstva, s katerimi je mogoče skleniti pogodbo na daljavo brez sočasne fizične prisotnosti trgovca in potrošnika, kot sta internet in elektronska pošta.

FARMASI si pridržuje pravico, da kadarkoli brez obveznosti predhodnega obvestila spremeni, omeji ali preneha zagotavljati storitev, vključno z delno ali popolno omejitvijo dostopa ter zagotavljanja določenih storitev uporabnikom, ki kršijo določila teh prodajnih pogojev in Pogoji uporabe spletne strani https://klub.farmasi.si/.

Slike izdelkov v spletni trgovini FARMASI so ilustrativne narave. Ni nujno, da slika, ki ponazarja izdelek na spletni trgovini FARMASI, v celoti ustreza dejanskemu videzu in vsebini izdelka, zato kupec na tej podlagi ne more oglaševati tovrstnih izdelkov.

Pogoji prodaje

Kupec lahko kupuje izdelke v spletni trgovini FARMASI kot gost ali kot registriran uporabnik (član). V primeru, da kupec kupuje kot gost, se bodo od kupca zahtevali samo podatki, ki so nujni za obdelavo naročila in dostavo.

Z registracijo uporabnik postane član FARMASI kluba in uživa ugodnosti članstva, uporabniki FARMASI spletne trgovine, ki nakupujejo kot gosti, pa ne koristijo ugodnosti članstva.

Član je lahko le polnoletna in poslovno sposobna oseba. V imenu in za račun mladoletnih in poslovno  nesposobnih oseb lahko sklepajo pogodbe njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki, poslovno delno sposobne osebe pa lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. FARMASI ne odgovarja za dejanja v nasprotju s tem določilom. FARMASI ne odgovarja za morebitne posledice takšne uporabe.

Razume se, da vsak član kupuje izdelke za končno porabo, to je za osebno rabo, nikakor pa ne za njihovo nadaljnjo prodajo. Če se želi član ukvarjati s katero koli obliko trgovanja, mora storiti vse potrebno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Za kršitev določil Prodajnih pogojev iz tega poglavja si FARMASI pridržuje pravico, da članu po lastni presoji ukine uporabniški račun, brez obveznosti povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

I) Članstvo

V postopku registracije oziroma ustvarjanja uporabniškega računa je uporabnik dolžan vpisati ime in priimek, pod katerim bo oddal naročilo, izbrati varnostno geslo ter predložiti veljaven e-poštni naslov in naslov za dostavo. Vsi podatki, ki so potrebni za registracijo ali ustvarjanje uporabniškega računa, morajo biti resnični, uporaba ali uporaba podatkov drugih oseb pa je izrecno prepovedana.

Članska številka bo stranki dodeljena ob obdelavi prvega naročila. Registracija oziroma ustvarjanje uporabniškega profila kupcu omogoča shranjevanje in sledenje naročil ter določene ugodnosti pri nakupu izdelkov FARMASI, če so te na voljo.

Registracijski oziroma uporabniški račun se ustvari samo za eno osebo in ni dovoljeno posredovanje podatkov o registraciji ali uporabniškem računu tretjim osebam. Član je dolžan hraniti podatke o svojem varnostnem geslu in uporabniškem računu. Uporaba tujega uporabniškega računa ni dovoljena.

Članstvo samodejno preneha, če član v obdobju 12 (dvanajstih) mesecev od datuma zadnjega naročila ne odda niti enega naročila. V tem primeru je član dolžan oddati zahtevo za ponovno aktivacijo na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II) Ugodnosti za člane

a) Popusti pri nakupi Farmasi izdelkov

Za naročila višja od 25,00 € prejme član popust glede na višino naročila po lestvici popustov: višina naročila 15,00 € - 24,99 € je brez popusta, višina naročila od  25,00 € - 69,99 € je popust 15 %, višina naročila od 70,00 € - 99,99 € je popust 20 %, višina naročila od 100,00 € - 149,99 € je popust 25 %, višina naročila od 150,00 € - 199,99 € je popust 30 % in za naročila nad 200,00 € je popust 33 %.

b) Popusti pri nakupu Nutriplus izdelkov

Pri nakupu v vrednosti od 25,00 € do zneska 49,99 € član prejme 25% popust na celoten znesek naročila. Pri nakupu v vrednosti 50,00€ in več član prejme 40% popust na celoten znesek naročila. Popust velja le na celotno nabavno ceno izdelkov Nutriplus.

c) Ostali popusti

Na komplete, modne dodatke in druge nekozmetične artikle v katalogu velja 15% popust ne glede na višino naročila. Farmasi si pridržuje pravico do spremembe višine tega popusta. V primeru spremembe bo višina popusta navedena v spletni trgovini FARMASI.

III) Gost

V kolikor se uporabnik odloči, da ne želi postati član in bo nakup opravil kot gost, je v procesu kreiranja naročila dolžan izbrati ime in priimek pod katerim bo oddal naročilo, vnesti veljaven elektronski naslov in naslov za dostavo. Podatki, ki jih Farmasi zahteva od gosta ob nakupu, so potrebni za izvedbo kupoprodajne pogodbe.

Vsi podatki, posredovani ob oddaji naročila, morajo biti resnični, uporaba oz. uporaba podatkov tretjih oseb pa je izrecno prepovedana.

Gost ne koristi članskih ugodnosti in kupuje izdelke po rednih cenah, ki so na voljo v spletni trgovini Farmasi.

II) Sklenitev in odpoved kupoprodajne pogodbe

Vse, kar je navedeno v spletni trgovini FARMASI, je vabilo k oddaji ponudbe oziroma v tem primeru naročila.

FARMASI bo naročilo sprejel le, če znesek naročila doseže ali preseže minimalno vrednost naročila 15,00 EUR z DDV.

Gost ni omejen z minimalno vrednostjo naročila.

Kupoprodajna pogodba stopi v veljavo in zavezuje od trenutka, ko kupec prejme elektronsko sporočilo, na posredovani e-naslov, s katerim FARMASI potrjuje, da je prejel naročilo oziroma sprejel ponudbo kupca.

III) Pravica kupca do enostranske odpovedi pogodbe

Stranka lahko v 14 (štirinajstih) dneh enostransko odstopi od pogodbe brez navedbe razlogov.

Rok za enostransko odpoved začne teči z dnem, ko je izdelek, ki je predmet pogodbe, predan stranki ali tretji osebi, ki jo pooblasti stranka, ki ni prevoznik.

Stranka nima pravice do enostranske prekinitve pogodbe, če je predmet pogodbe hitro pokvarljivo blago ali blago s kratkim rokom veljavnosti ali če je predmet pogodbe zapečateno blago, ki je bilo po dostavi odpečateno/odprto in zato niso primerni za vračilo iz zdravstvenih ali higienskih razlogov.

Kupec odgovarja za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

Za uveljavitev pravice do enostranske odpovedi te pogodbe mora stranka o svoji odločitvi o enostranski odpovedi pogodbe obvestiti FARMASI pred iztekom štirinajstdnevnega roka z nedvoumno izjavo po pošti ali elektronski pošti, v katerem bo navedel svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov, lahko pa uporabite tudi priložen vzorec obrazca za enostransko odpoved pogodbe.

Kopijo obrazca za enostransko odpoved pogodbe najdete tukaj in ga izpolnite ter pošljete elektronsko. V primeru pošiljanja obvestila o enostranski odpovedi pogodbe po elektronski pošti bo FARMASI potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe kupcu brez odlašanja dostavil po elektronski pošti.

Kupec je dolžan izdelek(e) vrniti ali izročiti podjetju FARMASI brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je podjetju FARMASI poslal odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe.

Če kupec v skladu z določili tega poglavja enostransko odstopi od pogodbe, bo FARMASI nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od dneva prejema sporočila o enostranski odpovedi pogodbe. FARMASI povrne stroške dostave, razen v primeru, ko je kupec izbral drug način dostave, ki ni najcenejša standardna dostava, ki jo ponuja FARMASI. FARMASI lahko vrne kupnino šele, ko je izdelek vrnjen ali ko kupec predloži dokazilo, da je izdelek poslal nazaj podjetju FARMASI. FARMASI vedno vrne denar na bančni račun stranke. Stranka je dolžna podjetju FARMASI sporočiti številko računa, na katerega želi vračilo.

Kupec nosi neposredne stroške vračila izdelka.

Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka.

IV) Pravica kupca do ugovora/reklamacije

Naročeni izdelki so pakirani tako, da se ob normalnem ravnanju med transportom/dostavo ne poškodujejo. Kupec je dolžan pregledati embalažo pošiljke ob prevzemu. Če ima embalaža pošiljke vidne poškodbe/napake, kupcu priporočamo, da prevzem zavrne, saj obstaja možnost, da je izdelek v embalaži poškodovan. Z zavrnitvijo prevzema bo dostavna služba pošiljko vrnila podjetju FARMASI z opombo, da je pošiljka pomanjkljiva.

Ugovore v zvezi z napakami na izdelkih in vse druge ugovore lahko uveljavljate v poslovnih prostorih FARMASI, pisno po pošti, elektronsko in ustno po telefonu:

telefonska številka: +386 41 354 361

elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

naslov pisarne: FARMASI d.o.o., Ulica 1, junija 4, 1420 Trbovlje

Kupec lahko za reklamacijo uporabi obrazec, ki je dostopen tukaj: https://www.farmasi.si/SLO-reklamacije-formular.pdf

FARMASI bo na pritožbo kupca odgovoril v 14 dneh in ga obvestil, ali je njegova pritožba utemeljena ali ne.

V primeru utemeljene reklamacije ima kupec po lastni izbiri pravico odstopiti od pogodbe z vračilom vplačanega zneska, popustom (znižanjem cene) ali zamenjavo izdelka. V primeru, da je dobavljeni izdelek poškodovan in/ali z napako, FARMASI kupca napotuje, da v reklamaciji pošlje fotografijo pokvarjenega/poškodovanega izdelka, da se lahko hitreje in enostavneje ugotovi upravičenost reklamacije.

Izdelek mora biti ob vračilu nepoškodovan (v kolikor razlog za reklamacijo ni poškodba izdelka), v nespremenjeni količini (nerabljen) in v originalni embalaži, s priloženim originalnim računom in morebitno garancijo, sicer FARMASI reklamacije ne sprejema.

V primeru spora glede upravičenosti reklamacije in/ali načina vračila izdelka bo izdelek podan v strokovni pregled pri pooblaščeni instituciji ali pooblaščenemu sodnemu izvedencu.

V primeru, da kupec ni zadovoljen z načinom reševanja njegove pritožbe, lahko sproži sodni postopek v zvezi z nadaljnjim uresničevanjem svojih potrošniških pravic. FARMASI ne priznava  izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

IV) Izpolnjevanje pogodbe in odgovornost za stvarne napake. 

FARMASI se zavezuje stranki izpolnjevati pogodbo v skladu z določili pogodbe ter veljavnimi določbami zakona o varstvu potrošnikov in zakona o obligacijskih razmerjih.

FARMASI odgovarja za stvarne napake svojih izdelkov, ki jih prodaja preko spletne trgovine FARMASI. V primeru stvarne napake na izdelku odgovarja FARMASI za isto v skladu z veljavnimi določili Obligacijskega zakona in Zakona o varstvu potrošnikov.

FARMASI kot prodajalec ne odgovarja za stvarno napako na prodanem artiklu, ki se pokaže po preteku dveh let od prodaje artikla.

Napaka na izdelku se po potrebi dokazuje s strokovnim pregledom v pooblaščenih ustanovah ali s pomočjo pooblaščenega sodnega izvedenca.

Če se stvarna napaka na izdelku pokaže v enem letu od dneva prenosa tveganja na kupca (potrošnika) in FARMASI meni, da napaka takrat še ni obstajala, stroške strokovnega pregleda plača FARMASI in v končni fazi bremeni FARMASI ali kupca (potrošnika), odvisno od rezultata strokovnega pregleda.

Če se stvarna napaka na blagu pokaže po poteku enega leta, najkasneje pa v dveh letih od dneva prenosa tveganja na kupca (potrošnika), stroške strokovnega strokovnega pregleda nosi kupec (potrošnik). ), v končni fazi pa nosi FARMASI oziroma kupec (potrošnik), odvisno od rezultata strokovnega pregleda.

V) Cene izdelkov

Cene vseh izdelkov v spletni trgovini FARMASI so izražene v evrih (»EUR«) in vključujejo davek na dodano vrednost po veljavni stopnji.

Cene izdelkov se lahko spremenijo do trenutka, ko kupec odda naročilo.

Strošek dostave in strošek administrativne obdelave naročila nista vključena v navedeno ceno izdelka.

V.1. Administrativni stroški

Višina administrativnih stroškov obdelave naročila je odvisna od višine naročila:

- za znesek naročila od 15,00 EUR do 24,99 EUR je administrativni strošek obdelave 3,00 EUR

- za znesek naročila 25,00 EUR in več je administrativni strošek obdelave 0,50 EUR

V.2. Dostava

Cena dostave je odvisna od višine naročila.

Novi člani ne plačajo stroškov pošiljanja za prvo naročilo.

Stranka lahko izbere enega od naslednjih načinov dostave:

- dostava preko GLS

- dostava preko Pošte Slovenije

V.3. Cena dostave:

- pri znesku naročila od 25,00 EUR do 99,99 EUR je strošek dostave 2,50 EUR

- pri znesku naročila od 100,00 EUR do 199,99 EUR je strošek dostave 3,50 EUR

- pri znesku naročila 200,00 EUR in več je dostava BREZPLAČNA

V.4. Cena dostave za gosta:

Pri nakupu v spletni trgovini FARMASI kupec plača strošek pošiljanja v višini 5,00 EUR ne glede na vrednost naročila in izbran način dostave.

Gost lahko izbere enega od naslednjih načinov dostave:

- dostava preko GLS

- dostava preko Pošte Slovenije

VI) Način in postopek plačila

Plačilo cene izdelka in dodatnih stroškov (administrativna obdelava, stroški dostave) lahko izvedete na enega izmed naslednjih načinov:

a) Plačilo po povzetju. Ob prevzemu pošiljke se plača celoten znesek naveden na računu, vključno s stroški dostave in stroški administrativne obdelave.

b) Nakazilo na bančni račun - plačilo na TRR FARMASI - plačilo vnaprej (pred dostavo ali povzetjem) celotnega zneska, navedenega na računu, vključno s stroški dostave in stroški administrativne obdelave.

Plačilo po povzetju s kartico je možno le, če izbrana dostavna služba to možnost ponuja.

VII) Dostava

Dostava izdelkov je možna le na območju Republike Slovenije.

Po tem, ko FARMASI evidentira naročilo (najkasneje v 24 urah od naročila izdelka s strani uporabnika, kar velja le, če se tak rok izteče med delovnim dnem v Republiki Sloveniji in ne velja za dela proste dni), izdelki bodo uporabniku dostavljeni v naslednjih rokih:

- 2 do 5 delovnih dni.

VIII) Trajanje pogodbe

Kupoprodajna pogodba o izdelkih FARMASI, sklenjena med FARMASI in kupcem, je enkratna kupoprodajna pogodba na daljavo, ki se sklene, ko FARMASI kupcu dostavi naročeni izdelek, kupec pa plača ceno tega izdelka in morebitne dodatne stroške.

Ti prodajni pogoji so sestavni del pogodbe o nakupu izdelkov FARMASI.

IX) Varstvo podatkov pri nakupu

FARMASI se zavezuje, da bo varoval osebne podatke strank na način, opisan v Politiki zasebnosti FARMASI, ki je dostopna tukaj: https://farmasi.si/index.php/pravila.

X) Sprememba prodajnih pogojev in začetek veljavnosti

FARMASI ima pravico kadarkoli spremeniti te prodajne pogoje. Spremembe začnejo veljati z dnem objave na spletni strani https://klub.farmasi.si/.

Za kupca veljajo prodajni pogoji, ki so v veljavi v času, ko uporablja spletno trgovino FARMASI, to je oddajo naročila izdelkov FARMASI.

Ti prodajni pogoji so bili objavljeni, veljajo in se uporabljajo od 1. marca 2024

 

 

FARMASI 2023 - vse pravice pridržane
DESIGNER